Kastracja kota – wszystko co należy wiedzieć

kastracja kota

Kastracja kota i sterylizacja są zagadnieniami, które dzielą właścicieli kotów na dwa przeciwne obozy. Warto zapoznać się z argumentami jednej i drugiej strony, choćby po to aby wyrobić sobie własne zdanie. Jest to o tyle istotne, że decyzja podjęta w tej sprawie będzie rzutowała na zdrowie i życie naszego podopiecznego.

Kastracja kota – plusy i minusy

Tytułem wstępu warto krótko wspomnieć o nazewnictwie. Kastracja i sterylizacja są często terminami używanymi zamiennie. Zabieg u samców częściej nazywany jest kastracją, a u samic – sterylizacją. Jednak w gruncie rzeczy podejście to jest błędne. Dlaczego? Otóż kastracja i sterylizacja, choć prowadzą do bezpłodności, są innego rodzaju zabiegami i mogą dotyczyć zarówno samców, jak i samic.

Kastracja (kastracja pełna) polega na usunięciu jąder o kocurów, a jajników i macicy u kotek. Sterylizacja (kastracja częściowa) polega z kolei na przycięciu lub podwiązaniu  jajników lub nasieniowodu. Chodź celem obu zabiegów jest zapobieganiu możliwości rozmnażania się,  to sterylizacja pozostawia w stanie niezmienionym popęd seksualny i produkcję hormonów.

Minusy kastracji i sterylizacji

– Pierwszym minusem, będącym przy tym głównym argumentem przeciwników kastracji i sterylizacji, jest ich niezgodność z naturą. Koty zostają bowiem pozbawione możliwości rozmnażania się. Dodatkowo kastracja – w przeciwieństwie do sterylizacji – zmienia gospodarkę hormonalną, pozbawia koty popędu seksualnego i wpływa na jego zachowanie. Należy jednak zaznaczyć, że ostania zmiana bywa często przez właścicieli wręcz pożądana.

– Kastracja kota oraz sterylizacja, posiadają jeszcze jeden minus, należący już jednak nie do sfery etycznej, a medycznej. Mianowicie, pomimo tego że zabiegi te są niezwykle popularne, wręcz rutynowe, nadal wiążą się z interwencją chirurgiczną. Zabiegi chirurgiczne są zaś zawsze obarczone pewnym  ryzykiem powikłań.

– Prócz tego pełna kastracja potencjalnie niesie ze sobą skłonności do tycia, które można jednak równoważyć odpowiednią dietą. Sterylizacja z kolei nie powoduje tego typu następstw.

Plusy kastracji i sterylizacji

– Przede wszystkim świadomość tego, że kot lub kotka nie są zagrożone niepożądanym rozmnożeniem się, stanowią ogromny komfort psychiczny dla odpowiedzialnego opiekuna.

– W przypadku kastracji pełnej zachodzą zmiany w zachowaniu kotów, o czym wspomniano już wcześniej. Zmiany te mogą być postrzegane jako pozytywne lub negatywne, zależnie od podejścia właściciela. Na ogół jednak są one przyjmowane przez opiekunów z ulgą. Na czym konkretnie polegają?

Otóż kotki nie miewają okresów rui, męczących zarówno dla nich, jak i dla otoczenia – jeśli ktoś słyszał „krzyki” kotek w rui wie, że problem ten wcale nie jest błahy. Wykluczony zostaje również problem ciąż urojonych.

Kocury z kolei stają się spokojniejsze, ich „samcze” zachowania łagodnieją, zapach moczu staje się mniej ostry. Koty ograniczają terytorium swych wędrówek, chętniej przebywają w znanym otoczeniu, co przekłada się oczywiście na ich bezpieczeństwo.

Należy przypomnieć, że w przypadku sterylizacji (kastracji częściowej), zachowanie kotów nie zmienia się, ponieważ hormony nadal są produkowane.

– Pełna kastracja kota wydłuża średni czas jego życia, minimalizuje również wystąpienie chorób związanych z płcią, jak ropomacicze, czy torbiel jajników u kotek. Kocury są z kolei mniej narażone na nowotwór prostaty lub przepuklinę.

-Kastracja – pełna i częściowa – mają ogromne znaczenie również w szerszym kontekście. Mianowicie przyczyniają się do profilaktyki bezdomności zwierząt, która wciąż stanowi ogromny, nierozwiązywalny problem.

Kiedy kastrować kota?

Ponieważ o zabiegu ubezpłodnienia  chirurgicznego u samca zwykło się mówić jako o kastracji, pozostaniemy przez chwilę przy tej nomenklaturze. Z pewnością każdy opiekun zadaje sobie pytanie, w jakim wieku powinien być jego podopieczny, aby zabieg był bezpieczny i skuteczny. Większość lekarzy weterynarii podziela pogląd, że zabiegu najlepiej dokonać od około piątego miesiąca życia, zanim kocur osiągnie dojrzałość płciową. Nie oznacza to jednak, że kastrowanie dorosłych kotów nie jest możliwe. Przeciwnie, jest możliwe i z różnych względów potrzebne. Jednak u starszych kotów ryzyko komplikacji nieco wzrasta, zaś utrwalone już nawyki, takie jak znaczenie terenu, mogą być trudne do wykorzenienia.

Kiedy sterylizować kota?

Zwykle mając na myśli kastrację kotki, opiekunowie pytają o sterylizację – jest to ogólnie przyjęte. Najlepszym momentem na sterylizację kotki jest okres od szóstego do dwunastego miesiąca życia. Część lekarzy uważa, że najlepiej wykonać zabieg przed pierwszą rują, jednak przeprowadza się go i u dorosłych kotek. Natomiast z pewnością nie należy wykonywać go w okresie płodnym. Zdarza się również, że wykonuje się zabieg u kotki ciężarnej, gdzie sterylizacja jest połączona z usunięciem płodów. Bywa to konieczne miedzy innymi ze względu na problem bezdomności zwierząt.

Czy warto kastrować i sterylizować koty?

Zabieg ubezpłodnienia chirurgicznego kotów jest jedną z najbezpieczniejszych i najczęściej wykonywanych operacji weterynaryjnych. Wydaje się, że najbardziej skomplikowane jest zamieszanie związane z nazewnictwem, przy czym mamy nadzieję, że udało się nam tę sytuację nieco rozjaśnić.

Podjęcie decyzji odnośnie kastracji pozostaje oczywiście w gestii właściciela. Opiekun musi także zdecydować, czy kastracja ma być pełna czy częściowa. W ostatnich latach zdecydowanie częściej zalecana jest kastracja pełna, która niesie za sobą szereg dodatkowych korzyści wspomnianych uprzednio w artykule.

Z punktu widzenia medycyny, weterynarii oraz troski o pozbawione domów zwierzęta, kastracja niewątpliwie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla zdrowia i życia naszych podopiecznych.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *